Kentsel Dönüşüm

Eski yapıların yenilenmesi için kolaylıklar getiren 6306 sayılı kanun ile yapılarınızın yenilenmesi için size öçözüm ortağı oluyoruz. Sürecin ilk adımından son adımına kadar her aşamada danışmanlık ve uygulama hizmeti veriyoruz..

Kentsel Dönüşüm aşamaları :

 • Yapının mevcut projelerinin tedarik edilmesi
 • Ön protokol imzalanlması
 • Yapının risk tespiti
 • Raporun ilgili makamlara iletilmesi ve onaylanması
 • Bina tarafından karar alınması
 • Müteahhitlik sözleşmesi yapılması
 • Kredi ve kira başvurularının yapılması
 • Yeni projelerin hazırlanması
 • İnşaat ruhsatının alınması
 • İmalat süreci
 • İskan alınması ve ferdi tapuların alınması